Brandverzekering afsluiten

Ben je eigenaar van een woning of een appartementsblok? Of ben je huurder van een appartement of een gebouw? Hieronder vind je alle info die belangrijk is bij het afsluiten van een brandverzekering.

Prijs brandverzekering berekenen

Brandverzekering afsluiten als huurder

Ben je van plan om een woning, een studentenkot of een appartement te huren, dan ben je (in tegenstelling tot de eigenaar) wettelijk verplicht om het gehuurde goed in zijn oorspronkelijke staat terug te bezorgen.

Bovendien moet je je aansprakelijkheid tegenover derden verzekeren en niet minder onbelangrijk. Je wil toch graag je eigen inboedel verzekeren.

Sinds 1 januari 2019 ben je in Vlaanderen als huurder én verhuurder verplicht om een brandverzekering af te sluiten wanneer je een woning (ver)huurt.

Brandverzekering afstand van verhaal als huurder

Wanneer je een appartement huurt, kan de eigenaar ervoor kiezen om de optie afstand van verhaal bij zijn brandverzekering te nemen. Daardoor zal zijn brandverzekeraar zich niet keren tot de brandverzekeraar van de huurder bij een schadegeval. Dat geeft de eigenaar een grotere zekerheid dat de aansprakelijkheid naar hem toe wordt gedekt.

Opgelet: de brandverzekering met afstand van verhaal vrijwaart je als huurder van een appartement er niet van om toch een eigen brandverzekering af te sluiten. Je moet je immers nog verzekeren tegen de mogelijke schade die je aan derden kan berokkenen. Bovendien wil je toch graag je eigen spullen en inboedel verzekeren, en wil je vermijden dat de brandverzekeraar van de eigenaar de franchise van diens polis bij jou komt opvragen.

Brandverzekering afsluiten als eigenaar

Ben je eigenaar van een woning, dan kies je voor een maximale bescherming van je huis. Toch is het niet ondenkbaar dat in sommige extreme situaties je woning helemaal wordt vernietigd. Wil je op dat ogenblik eenzelfde woning heropbouwen, dan zul je geconfronteerd worden met een veel hogere investering dan bij de oorspronkelijke bouw. Daarom ook het belang om er als eigenaar op toe te zien dat je bij het afsluiten van de brandverzekering een dekking in nieuwwaarde (totaal bedrag heropbouw) voorziet.

Belangrijk: wil je de kostprijs van je brandverzekering vergelijken en/of wil je de waarde kennen waartegen je je woning het best kan laten verzekeren? Dan raden we je aan om het evaluatierooster te gebruiken. Brandverzekeraars gebruiken dit evaluatierooster om de werkelijke waarde van een woning te bepalen en zo ook de juiste kostprijs voor een brandverzekering. Bovendien vermijd je als eigenaar om onderverzekerd te zijn.

Brandverzekering afstand van verhaal als eigenaar

Als verhuurder van een appartement, kun je een brandverzekering afsluiten (voor dat appartement) met afstand van verhaal. Zodoende dek je je als eigenaar in tegen de aansprakelijkheid van de huurder naar jou toe.

Belangrijk: wijs je huurder steeds op het belang zelf nog een eigen brandverzekering af te sluiten.

Collectieve polis brandverzekering (als mede-eigenaar appartementsgebouw)

Veelal kun je als eigenaar van een appartement, dat deel uitmaakt van een voldoende groot appartementsgebouw, aansluiten bij de brandpolis die werd afgesloten in naam van de vereniging van mede-eigenaars. Zo’n polis heet een collectieve polis brandverzekering (ook wel blokpolis brandverzekering genoemd) en dekt ondermeer: brand en aanverwante risico’s, de burgerlijke aansprakelijkheid van de mede-eigenaars, de aansprakelijkheid voor het gebouw, een verzekering arbeidsongevallen voor personeel (huisbewaarder),… Het beheer ervan gebeurt door de syndicus.

Als eigenaar van een appartement moet je dan wel nog zelf een brandverzekering afsluiten om je eigen inboedel te beschermen.

Onderverzekerd versus Oververzekerd

Je bent onderverzekerd wanneer de werkelijke waarde van je woning groter is dan de verzekerde waarde. Dit heeft als gevolg dat je verzekeraar je, naar aanleiding van een schadegeval, niet het hele bedrag zal vergoeden, maar dit bedrag zal beperken tot de verhouding van de ‘verzekerde waarde ten opzichte van de werkelijke waarde

Deze corrigerende maatregel, als gevolg van het onderverzekerd zijn, is de toepassing van de evenredigheidsregel

Omgekeerd, je woning laten verzekeren voor een veel hogere waarde (oververzekerd) is zinloos. Reden: je krijgt uiteindelijk toch maar zoveel vergoed dan de prijs van de verloren zaken.

Om de werkelijke waarde van je woning te bepalen, baseren de verzekeraars zich op een index die de prijsevoluties weerspiegelt. In België volgen bijna alle brandverzekeraars de ABEX–index.

Wat is de kostprijs van je brandverzekering ?

Er zijn veel elementen die inspelen op de kostprijs van je brandverzekering. Zowel als huurder maar ook als eigenaar. Met 1 berekening vergelijk je 60% van de brandverzekeraars in België:

Prijs brandverzekering berekenen