Wat is een vrijstelling of franchise bij een autoverzekering?

Vrijstelling, franchise of eigen risico, je hebt er waarschijnlijk al eens van gehoord bij het afsluiten van een verzekering. Maar wat betekent het juist? Een vrijstelling of franchise is een contractuele clausule die bepaalt dat je opdraait voor een deel van de kosten of schade bij een ongeval. De clausule wordt bepaald bij het afsluiten van jouw contract. De vrijstelling is het bedrag dat je zelf moet betalen bij een schadegeval, tenzij iemand anders aansprakelijk is voor het schadegeval.

Autoverzekering vergelijken

Welke informatie vind je hieronder:

Een vrijstelling (franchise) bij een autoverzekering

Een vrijstelling is in de meeste gevallen enkel van toepassing op een omniumverzekering. Bij jonge bestuurders is het wel mogelijk dat een vrijstelling van toepassing is op een verzekering burgerlijke aansprakelijk. Het doel van een vrijstelling bij een autoverzekering is om de bestuurder aan te moedigen een veilige en voorzichtige rijstijl te hanteren.

Hoe wordt een vrijstelling (franchise) berekend?

Er zijn 3 types vrijstellingen die elk ook zijn eigen berekeningsmanier heeft:

Vast bedrag

Er wordt een vast bedrag bepaald bij ondertekening van jouw verzekeringscontract. Wanneer je dan een schadedossier indient, is de vrijstelling gelijk aan het bedrag bepaald in het verzekeringscontract.

Bv. In jouw verzekeringscontract wordt een vrijstelling bepaald van 200 euro per schadegeval. Na een ongeval bedragen de herstellingen aan jouw wagen 1000 euro, dan ontvang je een schadevergoeding van 800 euro (1000 – 200 euro).

Percentage

In dit geval wordt er een percentage in jouw verzekeringscontract vastgesteld. Jouw vrijstelling stemt hier overeen met een percentage van het totaal aan schadevergoedingen waarop je recht hebt.

Bv. Er is in het verzekeringscontract een vrijstelling opgenomen van 10%. Je laat jouw wagen na een ongeval herstellen voor 1000 euro, dan ontvang je een schadevergoeding 900 euro (1000 – 10%).

Engelse vrijstelling

Ook wel de vrijstelling per meeteenheid genoemd. Hier word je volledig vergoed van zodra de schade hoger is dan het bedrag van de franchise.

Bv. Er wordt bij een autoverzekering een vrijstelling vastgelegd van 200 euro. Na een ongeval bedraagt de schade 500 euro, dan krijg je 500 euro terugbetaald want de vastgelegde vrijstelling van 200 euro is overschreden. Als de schade echter 150 euro bedraagt, word je niet vergoed omdat de bepaalde vrijstelling van 200 euro niet werd overschreden.

Autoverzekering vergelijken